Profil společnosti

Specialista na přepravu dřeva
Naše společnost provozuje veškeré činnosti související s dopravou dřevní hmoty. Stěžejní činností je doprava kulatého dříví a štěpky v oblasti střední Evropy, a to jak silniční tak i železniční.

Specialista na dopravu sypkých materiálů
Naše společnost provozuje přes 170 vozidel na dopravu sypkých materiálů.
Stěžejní jsou dopravy krmných směsí speciály se systémy bezezbytkového vyprazdňování kombinací šneku a tlakového vzduchu.
Doprava zemědělských komodit sklopnými návěsy a návěsy s posuvnou podlahou.
Doprava dřevní štěpky, pilin pomocí velkoobjemových návěsu s posuvnou podlahou.

Dále nabízíme
– Železniční přepravu – se specializací na dopravu kulatého dříví a zemědělských komodit
– Kamionovou přepravu plachtovými návěsy
– Spedici

Naše společnost nabízí
– Dlouholetou znalost problematiky dopravy v zemědělském, lesnickém a dřevařském sektoru
– Kvalitní dispečink
– Nový, kvalitní vozový park
– Moderní, technické a komunikační zázemí
– Hustou síť našich flexibilních, lesnicky vzdělaných a zkušených provozních pracovníků
– Připravenost neustále naslouchat Vašim požadavkům a potřebám

Jsme nositeli prestižních certifikátů
– Certifikát ISO 9001
– Certifikát ISO 50001
– Certifikát GMP+ B4
– Certifikát Bez GMO